loading

Sách, tuyển tập

Từ Nguyễn Tất Thành đến Hồ Chí Minh : sự hình thành một chọn lựa / Lữ Phương

Tác giả : Lữ Phương

Nhà xuất bản : Thư Nhà xuất bản

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Melbourne, Australia

Mô tả vật lý : 178 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1551
Phục vụ đọc tại chỗ
Top