loading

Sách, tuyển tập

Nhà in là vũ khí - công nhân là chiến sĩ : những ký ức về Nhà in Giải Phóng khu Sài Gòn - Gia Định (1947-1975) / Nguyễn Văn Lợi chủ biên

Tác giả : Nguyễn Văn Lợi chủ biên

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 214 tr. : tranh ảnh, chân dung ; 20 cm

ISBN : 9786045851081

Số phân loại : 070.50959779

Chủ đề : 1. Nhà máy in -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Lịch sử -- 1947-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1550
Phục vụ đọc tại chỗ
Top