loading

Sách, tuyển tập

Việt Nam - Đất nước - con người : chào mừng quý khách đến Gia Lai / Vũ Quốc Khánh, Đồng Quang Tiến biên tập

Tác giả : Vũ Quốc Khánh, Đồng Quang Tiến biên tập

Nhà xuất bản : Thông Tấn

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 60 tr. : minh họa màu ; 19 cm

Số phân loại : 915.9762

Chủ đề : 1. Ẩm thực -- Việt Nam -- Gia Lai. 2. Danh thắng -- Việt Nam -- Gia Lai. 3. Lễ hội -- Việt Nam -- Gia Lai. 4. Văn hóa dân gian -- Việt Nam -- Gia Lai.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1548
Phục vụ đọc tại chỗ
Top