loading

Sách, tuyển tập

Việt Nam - Đất nước - con người : chào mừng quý khách đến Cà Mau / Nguyễn Cường Dũng, Nguyễn Ngọc Bích biên tập

Tác giả : Nguyễn Cường Dũng, Nguyễn Ngọc Bích biên tập

Nhà xuất bản : Thông Tấn

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 60 tr. : minh họa màu ; 19 cm

Số phân loại : 915.9796

Chủ đề : 1. Ẩm thực -- Việt Nam -- Cà Mau. 2. Danh thắng -- Việt Nam -- Cà Mau. 3. Động vật -- Việt Nam -- Cà Mau. 4. Lễ hội -- Việt Nam -- Cà Mau. 5. Thực vật -- Việt Nam -- Cà Mau.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1547
Phục vụ đọc tại chỗ
Top