loading

Sách, tuyển tập

Dã quỳ tím : thơ / Huỳnh Dũng Nhân

Tác giả : Huỳnh Dũng Nhân

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 115 tr. ; 19 x 19 cm

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1546
Phục vụ đọc tại chỗ
Top