loading

Sách, tuyển tập

Rơi ngược : thơ / Ngô Thị Hạnh

Tác giả : Ngô Thị Hạnh

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 137 tr. : nhạc, hình vẽ ; 19 x 19 cm

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1545
Phục vụ đọc tại chỗ
Top