loading

Sách, tuyển tập

Lên thuyền rừng mơ / Tường Nguyên (Đoàn Văn Quả)

Tác giả : Tường Nguyên (Đoàn Văn Quả)

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 38 tr. ; 21 x 21 cm

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1544
Phục vụ đọc tại chỗ
Top