loading

Sách, tuyển tập

Tác phẩm về đề tài nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh - 2012 : nhiếp ảnh & mỹ thuật

Mô tả vật lý : 95 tr. : tranh ảnh màu ; 20 x 30 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh -- Việt Nam. 2. Nông dân -- Việt Nam -- Điều kiện kinh tế -- Sách tranh ảnh. 3. Nông dân -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội -- Sách tranh ảnh. 4. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 1543
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 2160
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top