loading

Sách, tuyển tập

Kí ức về một quãng đời / Lê Đức Trọng

Tác giả : Lê Đức Trọng

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 41 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 x 31 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Giám đốc điều hành -- Việt Nam -- Tiểu sử. 2. Giảng viên -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1542
Phục vụ đọc tại chỗ
Top