loading

Sách, tuyển tập

Bốn nhà văn nhà số 4 : tư liệu văn học / Ngô Thảo

Tác giả : Ngô Thảo

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 498 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043063929

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2072/2021
(VH 2803/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2073/2021
(VH 2803/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2074/2021
(VH 2803/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1771/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1772/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top