loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận thông tin truyền khẩu điện tử của người tiêu dùng tại T.P. Hồ Chí Minh / Đinh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà

Tác giả : Đinh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 149, [150] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.872

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quảng cáo truyền khẩu. 3. Thông tin tiếp thị. 4. Thông tin -- Sáng kiến công nghệ -- Khía cạnh kinh tế. 5. Thông tin -- Sáng kiến công nghệ -- Khía cạnh xã hội. 6. Truyền thông xã hội -- Khía cạnh tâm lý. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26676
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26677 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top