loading

Luận án, luận văn

Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa / Đỗ Thị Thanh Tuyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Vũ Đức Lung

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Tuyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Vũ Đức Lung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 63 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 006.35

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học -- Tóm tắt. 4. Tiếng Việt -- Phân tích văn bản -- Tóm tắt. 5. Truy xuất thông tin qua ngôn ngữ -- Tóm tắt. 6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26675
Đang xử lý kỹ thuật
Top