loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô hình tìm kiếm văn bản tiếng Việt dựa trên ngữ nghĩa / Đỗ Thị Thanh Tuyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Vũ Đức Lung

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Tuyền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tuấn Đăng, Vũ Đức Lung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 171, [42] tờ : bảng, hình vẽ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.35

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tiếng Việt -- Ngữ nghĩa học. 4. Tiếng Việt -- Phân tích văn bản. 5. Truy xuất thông tin qua ngôn ngữ. 6. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Khoa học máy tính).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26673
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26674 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top