loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khai thác văn hóa Chăm Islam ở An Giang trong phát triển du lịch = Exploiting Cham Islam culture in An Giang in tourism development / Vũ Thu Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quốc Lộc, Phú Văn Hẳn

Tác giả : Vũ Thu Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quốc Lộc, Phú Văn Hẳn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 203, [130] tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 390.09597

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- An Giang. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người Chăm -- Việt Nam -- An Giang -- Đời sống xã hội và tập quán. 4. Người Chăm -- Việt Nam -- An Giang -- Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26661
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26662 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top