loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập trường ca / Lê Vĩnh Tài

Tác giả : Lê Vĩnh Tài

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 279 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049954177

Số phân loại : 895.9221032

Chủ đề : 1. Trường ca. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1964/2021
(VH 2936/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1965/2021
(VH 2936/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top