loading

Sách, tuyển tập

Pơđă Bahnar = Câu đố Bahnar / A Jar sưu tầm và dịch ; Nguyễn Tiến Dũng biên soạn

Tác giả : A Jar sưu tầm và dịch ; Nguyễn Tiến Dũng biên soạn

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 163 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047028276

Số phân loại : 398.609597

Chủ đề : 1. Câu đố. 2. Văn hóa dân gian -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1916/2021
(6741)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1917/2021
(6742)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top