loading

Sách, tuyển tập

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ trước 1932 / Phan Mạnh Hùng

Tác giả : Phan Mạnh Hùng

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 277 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047347506

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Việt Nam -- Nam Bộ -- đến năm 1932. 2. Tự truyện. 3. Văn học Việt Nam -- Việt Nam -- Nam Bộ -- đến năm 1932.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1849/2021
(VH 3644/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1850/2021
(VH 3644/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top