loading

Sách, tuyển tập

Tiêu dùng văn hóa của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở thành phố Hồ Chí Minh : lý luận và thực tiễn / Lê Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hồ Phong đồng chủ biên

Tác giả : Lê Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hồ Phong đồng chủ biên

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 295 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786047378340

Số phân loại : 306.4086230959779

Chủ đề : 1. Công nhân khu công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Đời sống trí tuệ. 2. Công nhân khu công nghiệp -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. Việt Nam -- Điều kiện kinh tế -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1772/2021
(2991)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1773/2021
(2992)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top