loading

Sách, tuyển tập

Đại thắng mùa Xuân 1975 và 40 năm phát triển đất nước : hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 14 : kỷ yếu hội thảo khoa học / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 407 tr. : minh họa ; 28 cm

ISBN : 9786047333011

Số phân loại : 338.9597

Chủ đề : 1. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- 1975- -- Hội nghị. 2. Việt Nam -- Điều kiện kinh tế -- 1975- -- Hội nghị. 3. Việt Nam -- Điều kiện xã hội -- 1975- -- Hội nghị. 4. Việt Nam -- Lịch sử -- 1975- -- Hội nghị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1623/2021
(4919)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1624/2021
(4920)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top