loading

Sách, tuyển tập

Manifestes philosophiques : textes choisies 1839-1845 / trad. de l'allemand par Louis Althusser

Tác giả : trad. de l'allemand par Louis Althusser

Nhà xuất bản : Pr. Univ. de France

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : 239 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức -- Thế kỷ 19. 2. Triết học Đức -- Thế kỷ 19.

Top