loading

Sách, tuyển tập

Âm ỉ tàn tro : tập truyện ngắn / Lưu Thị Mười

Tác giả : Lưu Thị Mười

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 235 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786046868965

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 397/2021
(VH 4439/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 398/2021
(VH 4439/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top