loading

Sách, tuyển tập

701 câu đố về văn hóa và danh nhân Việt Nam / Ngô Thanh Loan, Nguyễn Tam Phù Sa biên soạn

Tác giả : Ngô Thanh Loan, Nguyễn Tam Phù Sa biên soạn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 192 tr. : tranh ảnh ; 18 cm

Số phân loại : 793.735

Chủ đề : 1. Câu đố.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 393/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 394/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 395/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top