loading

Sách, tuyển tập

1800 câu đàm thoại tiếng Nhật. T.1 / Lê Xuân Tùng ; Hoàng Anh, Phương Ngọc thực hiện CD song ngữ

Tác giả : Lê Xuân Tùng ; Hoàng Anh, Phương Ngọc thực hiện CD song ngữ

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 147 tr. : minh họa ; 18 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN : 9786046478362

Số phân loại : 495.683

Chủ đề : 1. Tiếng Nhật -- Sách thành ngữ và đàm thoại. 2. Tiếng Nhật -- Tiếng Nhật đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 382/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 383/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 388/2021 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 389/2021 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top