loading

Sách, tuyển tập

1800 câu đàm thoại tiếng Hoa. T.2 / Hồng Mây, Thanh Lam, Thùy Uyên biên soạn ; Lê Xuân Tùng hiệu đính ; Hồ Tiến Huân trình bày CD song ngữ

Tác giả : Hồng Mây, Thanh Lam, Thùy Uyên biên soạn ; Lê Xuân Tùng hiệu đính ; Hồ Tiến Huân trình bày CD song ngữ

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 143 tr. ; 18 cm

ISBN : 9786046463870

Số phân loại : 495.183

Chủ đề : 1. Tiếng Trung Quốc -- Tiếng Trung Quốc đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 376/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 377/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top