loading

Sách, tuyển tập

Sách biến hóa mô hình - Xe cứu hỏa = Convertible - Fire engine : truyện tranh / Lời : Amy Johnson ; Simon Abbott minh họa ; Diệu Hằng dịch

Tác giả : Lời : Amy Johnson ; Simon Abbott minh họa ; Diệu Hằng dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 10 tr. : tranh màu ; 35 cm

ISBN : 9786047746682

Số phân loại : 823

Chủ đề : 1. Truyện tranh. 2. Văn học Anh. 3. Văn học thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 875/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 876/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 877/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top