loading

Sách, tuyển tập

Chí Phèo : tập truyện của Nam Cao

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 200 tr. : hình vẽ ; 18 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 304/2021
(VH 3736/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 305/2021
(VH 3736/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 306/2021
(VH 3736/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top