loading

Sách, tuyển tập

Sam Sam đến đây ăn nào! / Cố Mạn ; Mai Quyền dịch

Tác giả : Cố Mạn ; Mai Quyền dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 431 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046901105

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1306/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1307/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1308/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top