loading

Sách, tuyển tập

Giành lại tri thức : từ lý thuyết kiến tạo xã hội tới lý thuyết duy thực xã hội trong xã hội học giáo dục / Michael F. D. Young ; Nguyễn Thị Kim Quý dịch

Tác giả : Michael F. D. Young ; Nguyễn Thị Kim Quý dịch

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 453 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 306.43

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Chương trình giảng dạy. 2. Thuyết kiến tạo (Giáo dục). 3. Xã hội học giáo dục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1273/2021
(2999)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 1274/2021
(DN 293/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1275/2021
(3000)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top