loading

Sách, tuyển tập

Tình muộn đế cung cửu trùng thiên. T.1 / Tịch Nguyệt Giảo Giảo ; Phan Lưu Ly dịch

Tác giả : Tịch Nguyệt Giảo Giảo ; Phan Lưu Ly dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 550 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046972266

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1244/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1245/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1246/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top