loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa / Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Bá Duy

Tác giả : Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Bá Duy

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 258 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045164372

Số phân loại : 335.4346

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1140/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1141/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top