loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu / Trần Anh Tuấn

Tác giả : Trần Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 198 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045163887

Số phân loại : 355.47597

Chủ đề : 1. Chiến lược và chiến thuật quân sự -- Việt Nam. 2. Nhà yêu nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1138/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1139/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top