loading

Sách, tuyển tập

Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam : sách chuyên khảo / Phạm Văn Luyện chủ biên

Tác giả : Phạm Văn Luyện chủ biên

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 219 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045165904

Số phân loại : 320.1509597

Chủ đề : 1. An ninh quốc gia -- Việt Nam. 2. Chủ quyền -- Việt Nam. 3. Lãnh hải -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1136/2021
(3304)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1137/2021
(3305)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1699/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1700/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1701/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top