loading

Sách, tuyển tập

Người lính trở về / Nguyễn Thị Phương

Tác giả : Nguyễn Thị Phương

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 204 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046549482

Số phân loại : 331.5209597

Chủ đề : 1. Cựu chiến binh -- Việc làm -- Việt Nam. 2. Cựu chiến binh -- Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 3. Cựu chiến binh -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1134/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1135/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top