loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu : nội dung và giá trị : sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh

Tác giả : Nguyễn Ngọc Anh

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045165911

Số phân loại : 364.1323

Chủ đề : 1. Tham nhũng -- Phòng chống -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1132/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1133/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top