loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng Đảng về đạo đức : những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Hùng Oanh chủ biên

Tác giả : Nguyễn Hùng Oanh chủ biên

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 215 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045163146

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng sản Việt Nam -- Công tác Đảng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1130/2021
(3565)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1131/2021
(3566)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1696/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1697/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1698/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top