loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác : sách chuyên khảo / Trần Sỹ Dương chủ biên

Tác giả : Trần Sỹ Dương chủ biên

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 218 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045165898

Số phân loại : 190

Chủ đề : 1. Triết học phương Tây.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1128/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1129/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top