loading

Sách, tuyển tập

Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu ; Nguyễn Minh Huệ ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Tác giả : Đoàn Ánh Dương giới thiệu ; Nguyễn Minh Huệ ... [và nh.ng. khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 599 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786045686409

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội. 2. Quyền phụ nữ -- Việt Nam. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1125/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1126/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1127/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top