loading

Sách, tuyển tập

Chị Minh Khai : truyện ký / Nguyệt Tú

Tác giả : Nguyệt Tú

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 156 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786045684900

Số phân loại : 959.703092

Chủ đề : 1. Nhà chính trị -- Việt Nam. 2. Thanh niên -- Hoạt động chính trị -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1122/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1123/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1124/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top