loading

Sách, tuyển tập

Văn học Việt Nam viết về biển đảo và Duyên Hải (giai đoạn 1900-2000) / Lý Hoài Thu, Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang

Tác giả : Lý Hoài Thu, Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 248 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045684658

Số phân loại : 895.922080034

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Thơ Việt Nam -- 1900-2000. 3. Văn học Việt Nam -- 1900-2000. 4. Văn xuôi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1119/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1120/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1121/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top