loading

Sách, tuyển tập

Mạnh Phú Tư, Nguyễn Thế Phương, Vũ Thị Thường, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Đào Vũ : tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình - bình luận văn học của các nhà văn và các nhà nghiên cứu Việt Nam / Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn & giới thiệu

Tác giả : Vũ Tiến Quỳnh tuyển chọn & giới thiệu

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : [K.đ.]

Mô tả vật lý : 408 tr. : hình vẽ, chân dung ; 19 cm

Số phân loại : 895.922090034

Chủ đề : 1. Phê bình văn học -- Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1440
Đang xử lý kỹ thuật
Top