loading

Sách, tuyển tập

Trịnh Hải - Những góc nhìn

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 212 tr. : chân dung, tranh ảnh (1 phần màu) ; 23 x 28 cm

ISBN : 9786047726578

Số phân loại : 770.92

Chủ đề : 1. Trịnh Hải, 1932-. 2. Nhà nhiếp ảnh -- Việt Nam. 3. Nhiếp ảnh -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1245
Đang xử lý kỹ thuật
Top