loading

Sách, tuyển tập

Một vùng văn hóa Hà thành : tuyển thơ / Nguyễn Hòa Bình tuyển chọn

Tác giả : Nguyễn Hòa Bình tuyển chọn

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 279 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045545515

Số phân loại : 895.9221008

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 943/2021
(VH 2927/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 944/2021
(VH 2927/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top