loading

Sách, tuyển tập

Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội : lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian / Nguyễn Viết Chức chủ biên, Giang Quân, Chu Huy

Tác giả : Nguyễn Viết Chức chủ biên, Giang Quân, Chu Huy

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 90 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9786045547595

Số phân loại : 394.26959731

Chủ đề : 1. Lễ hội -- Việt Nam -- Hà Nội. 2. Trò chơi dân gian -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Hà Nội (Việt Nam) -- Đời sống xã hội và tập quán.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 847/2021
(6442)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 848/2021
(6443)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top