loading

Luận án, luận văn

First-principles study on thermoelectric properties of strained Mn4Si7 and SnSe and spin hall conductivity of 4d/5d transition metals / Đỗ Đức Cường ; supervisor : Soon Cheol Hong

Tác giả : Đỗ Đức Cường ; supervisor : Soon Cheol Hong

Nhà xuất bản : University of Ulsan

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Korea

Mô tả vật lý : xiii, 84 tờ : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 537.65

Chủ đề : 1. Hợp chất hữu cơ. 2. Hợp chất Mn4Si7. 3. Luận án -- Hàn Quốc. 4. SnSe. 5. Vật liệu thuộc tính nhiệt điện.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26639
Đang xử lý kỹ thuật
Top