loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của hiệu ứng kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc một số hạt nhân hình cầu tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn / Lê Tấn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Hưng

Tác giả : Lê Tấn Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Hưng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 112 tờ, [32] tr. : bảng, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Electron -- Tán xạ. 2. Vật lý hạt nhân. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26633
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26634 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top