loading

Luận án, luận văn

Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1961-1965) / Tô Tuấn Đạt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Đạt, Phạm Thị Thu Nga

Tác giả : Tô Tuấn Đạt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Đạt, Phạm Thị Thu Nga

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền -- 1961-1965 -- Tóm tắt. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1961-1965 -- Tóm tắt. 3. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Hoa Kỳ -- 1961-1965.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26629
Đang xử lý kỹ thuật
Top