loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình thực thi quốc sách ấp chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1961-1965) / Tô Tuấn Đạt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Đạt, Phạm Thị Thu Nga

Tác giả : Tô Tuấn Đạt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Văn Đạt, Phạm Thị Thu Nga

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 286 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Chính trị và chính quyền -- 1961-1965. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1961-1965. 3. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Hoa Kỳ -- 1961-1965. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26627
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26628 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top