loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bản sắc kiến trúc cảnh quan đô thị - Ứng xử trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh / Phạm Thị Ái Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phú Hưng, Trần Mai Anh

Tác giả : Phạm Thị Ái Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phú Hưng, Trần Mai Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 149, TT-9, [43] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.120959779

Chủ đề : 1. Kiến trúc cảnh quan đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Qui hoạch vùng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26624
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 26625 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top