loading

Luận án, luận văn

The impact of design teams approach on ICT integration among EFL preservice teachers in Vietnam / Nguyễn Bích Diệu

Tác giả : Nguyễn Bích Diệu

Nhà xuất bản : Universiti Malaysia Sabah

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

Mô tả vật lý : xviii, 412 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 371.100285

Chủ đề : 1. Công nghệ trong giáo dục. 2. Giảng dạy bằng máy tính. 3. Làm việc nhóm. 4. Luận án -- Malaysia.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26619
Đang xử lý kỹ thuật
Top