loading

Luận án, luận văn

Thơ bảy âm tiết trong thơ mới (1932-1945) từ góc nhìn thi luật / Nguyễn Thị Hồng Sanh ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Toàn Thắng

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Sanh ; Người hướng dẫn khoa học : Lý Toàn Thắng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 405 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26596
Đang xử lý kỹ thuật
Top